EtkinSteril

Hastanelerin Sterilizasyon bölümlerinde yapılan tüm işlemlerin kalite standartlarına uygun olarak yapılmasının yanı sıra Sterilizasyon bölümünde yaşanan yoğunluğunun ve ameliyathane, klinik gibi bölümlerden gelen cerrahi alet ürünlerin kayıplarının önlenmesine fayda sağlamaktadır.

Sterilizasyon ünitesi programımız üzerinde 6 aşamadan oluşmaktadır;

Teslim Alma

Hastanede bulunan cerrahi aletler 2D Matrix Lazer ile cerrahi aletlerin yüzeyine zarar vermeden hastane içerisinde tüm cerrahi aletler barkodlanır ve sisteme tanıtılır. Cerrahi aletler sisteme dahil edilirken Cerrahi Aletlerin bölüm, birim, set gibi nereye ait oldukları da tanımlanır. Bu sayede sterilizasyon ünitesinin teslim alma bölümün cerrahi aletler ilgili personellerce barkod okuyucular ile tek tek okutularak teslim alınır. Teslim sırasında eksik, kırık gibi durumlar program tarafından kayıt altına alınır.

Yıkama

Teslim alma ünitesinde okutularak alınan tüm cerrahi aletler teslim alma işlemi gerçekleştikten sonra direk seçim yapılan makineye yüklü gelir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra başlatma, durdurma ve boşaltma işlemleri yapılarak paketleme  aşamasına geçilir. Birden fazla yıkama cihazı ve elde yıkama seçenekleri kullanılabilir.

Paketleme

Tanımlanan set listelerine göre sistem paketleme işlemi için uygun paketleme tipine gönderir.Aletler  önceden belirlenen  paketleme türüne göre paketlenip sterilizasyon geçerlilik tarihi belirlenir. Paketler otoklava yüklendikten sonra steril edilmek üzere yönlendirilir.

Sterilizasyon (Otoklav)

Sterilizasyonda paketlerin hangi paketler ve hangi otoklav makinesinde steril oduğu işlemleri kayıt altına alır. Bu aşamadan sonra cerrahi aletler üzerindeki her bir paket için  üretilen  barkodlar okutularak yükleme işlemi gerçekleştirilir. Sterilizasyon işlemi bittiğinde  paketlerin hangi depoya çıkarlacağı işlemi başlatılır.

Teslim Etme

Paketler, üzerindeki barkodlar okutularak klinik, ameliyathane, servis gibi birimler için ilgili kişilere teslim edilir.Son kullanma tarihi geçmiş veya test sonucu olumsuz görülen paketlerin teslim edilmesi engellenerek çalışanlara uyarı olarak bildirilir.

Ameliyathane ve Klinik

Ameliyathane modülü ile paketler üzerindeki barkodların okutulması ameliyathane ve kliniklerde  kullanımdan önce  okutulması ile sterilizasyon geçerlilik süresi, test sonuçları kontrol edilebilmektedir. Aynı zamanda  hangi cerrah aletin  hangi doktor tarafından kullanıldığı,Hasta-Doktor iişkilendirmesi ve sterilizasyon süreçleriyle iişki tüm raporların alınması sağlanır.